Disclaimer:

Alle partijen streven voortdurend naar perfectie. Voor wijzigingen en/of aanvullingen wordt dan ook een voorbehoud gemaakt. De illustraties geven slechts een impressie weer. Bijdragen van anderen als de maker van deze internetsite worden opgenomen in vertrouwen dat deze origineel zijn en dat door publikatie de auteurswet niet wordt overschreden. Aan deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gevolgen van bekijken van deze internetsite en/of gevolgen van gebruik van informatie van deze internetsite is geheel voor eigen risico.
Het gebruik van foto's, tekst, dienstregelingen, etc. van deze site op andere homepages is nadrukkelijk NIET toegestaan zonder toestemming van de webmaster van deze site!!!
Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Rolandrail.net.

Disclaimer auf Deutsch/disclaimer in English

<<--terug--

©rolandrail.net 2001-2005 MENU