HÉT CARGONIEUWS Origineel & informatief!

In 1999 werd het Cargonieuws gestart en dat is on-line bijgehouden tot 13 februari 2010.
Vooral het naar een bedenkelijk niveau afdalen van de mentaliteit in de spoorhobbywereld is de oorzaak van het
stoppen
van het Cargonieuws, uiteindelijk werden diverse lieden zelfs zeer persoonlijk.
De interesse van uw webmeester in de materie is echter niet veranderd, het forum wordt daarom nog gehandhaafd en in
juni 2010 is een blog gestart. Het forum heeft echter ondanks intensieve begeleiding aanhoudend overlast van de mentaliteits-
problemen en helaas is na een paar maanden ook het blog al voedsel voor lieden wiens houding te wensen over laat.
Zowel forum als blog staan om die reden ook op de nominatie geschrapt te worden c.q. zeer beperkt toegankelijk te
worden gemaakt. Als de hobbywereld geen zelfgenezend vermogen meer wil hebben dan is het niet aan de webmeester
die hobbywereld willens en wetens te blijven voeden.
Vooralsnog blijven site, forum en blog tot nader order voor een ieder bestaan. V.w.b. de site worden zaken als loclijsten
en tdr's naar vermogen actueel gehouden. Blijf dus alstublieft wél melden, mailen enz., de interesse van uw webmeester is
niet minder geworden door alle verwikkelingen.
In juli 2011 is de site voor een deel gesaneerd om de hoge kosten te drukken, het cargonieuwsarchief staat daardoor niet meer
on-line maar blijft natuurlijk wel bewaard.

Dank voor uw aandacht voor het Cargonieuws, veel plezier met het bezoeken van m'n blog!

Vriendelijke groet, uw webmeester

De voorlaatste fotospecial, 'Cargo in de Harz', die sinds 14 november 2007 on-line staat is opgedragen aan de vader van uw webmeester. Dag lieve papa!!!

<<--terug--

<<--- ©rolandrail.nl 2011 home