Weiss Grau Schwarz CARGONIEUWS FOTOPAGINA:


Kort na het formeel scheiden van de locomotiefparken van resp. NS Reizigers en NS Cargo werd op 5 januari 1999 in Tilburg de 1637 in NS cargo-rood gepresenteerd, in
eerste instantie nog zonder het wapen van Amersfoort. Op de warme 14 juni 1999 zit dat wapen er al weer op als de 1637 tussen station Beverwijk en emplacement
Beverwijk Hoogovens centraal rijdt met kalktrein 47650 die bestaat uit wagens die ook al historie zijn: in de tweede helft van 2001 werden de kalksteenwagens type
Fals-zafgelosten door groene B-Cargo wagens type Falns (voorjaar 2009 op hun beurt weer afgelost door de rode DBS-wagens type Falns). De op deze foto
achterop lopende zwenkdakwagens type Talns werden im maart 2008 de laatste van afgelost door rode DBS-wagens type Talns. ©Rolandrail.net 1999


Na bijkomen van de smiddags aangebrachte beladen kalktrein staat savonds de 1637 gereed met lege kalktrein 49603 in Beverwijk op 14 juni 1999. Aan de loc zitten
ditmaal bollenwagens, voor vervoer van ongebluste kalk, die ook al historie zijn: de laatste inzet daarvan was op 31 december 2006. ©Rolandrail.net 1999


In september 1999 lanceerde bierbrouwerij Heineken een nieuw soort kratten die in een soort hele grote versie werden gepromoot per trein! NS Cargo stelde daarvoor
natuurlijk de 1637 ter beschikking en na de officiële presentatie van de trein op het Heineken-terrein in 's-Hertogenbosch op 10 september 1999 werd de trein de
volgende paar dagen op rondritten door Nederland gestuurd. Op 11 september 1999 kwam de trein o.a. door Dieren. ©Rolandrail.net 1999


Voor de grote kratten werd tien wagens type Slmmnps gebruikt die toebehoren aan defensie. Op 10 september 1999 werd de promotietrein incl. 1637 door de 6474 op
het terrein van de Heineken-brouwerij in 's-Hertogenbosch bezorgd. ©Rolandrail.net 1999


In mei 2001 was de 1637 één van de tien 1600'n die door inmiddels Railion aan NS Reizigers werden verkocht en werd de loc net als de overige 1600'n bij NSR omgenummerd
in de 1800-serie en ontdaan van de letters NS Cargo. Op 5 juli 2001 vertrekt de 1836 met trein 1138 "Ardennen Express", de tot 2002 in de zomerweekenden naar Luxemburg
v.v. doorrijdende intercity, uit Maastricht naar Amsterdam. In februari 2003 raakt de loc uiteindelijk de rode kleur kwijt en werd weer geel/grijs. ©Rolandrail 2001

<<--- ©rolandrail.net 2009 home